Doskonalenie modelu komunikacji

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych jako kluczowy element w pozytywnym networkingu

Wróć
Doskonalenie umijętności komunikacyjnych

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Komunikacja to proces przekazywania informacji, pomysłów, myśli, uczuć lub opinii między jednostkami, lub grupami ludzi. Jest to fundamentalny element ludzkiego życia i interakcji społecznych. Komunikacja może odbywać się za pomocą różnych środków, takich jak mowa, pismo, gesty, obrazy, dźwięki czy technologie komunikacyjne.
Celem komunikacji jest przekazywanie i rozumienie wiadomości oraz nawiązywanie relacji i interakcji między ludźmi. Efektywna komunikacja jest kluczowa w relacjach interpersonalnych, w biznesie, edukacji oraz wielu innych aspektach życia społecznego i zawodowego. Pełni ona także główną rolę w procesie, jakim jest budowanie sieci kontaktów międzyludzkich.

 

Zarejestruj się i dołącz do
grupy

Doskonalenie umijętności komunikacyjnych

Rozgryzając sekrety modelu komunikacji

Model komunikacji służy do wyjaśnienia procesu przekazywania i odbierania informacji między ludźmi, ułatwiając jego zrozumienie. Jest to narzędzie pomocne w analizie i doskonaleniu efektywności tego procesu, a także w zrozumieniu potencjalnych zakłóceń czy błędów w przekazywaniu informacji. Istnieje wiele różnych modeli komunikacji, ale jeden z najczęściej stosowanych to model podstawowy, który skupia się na następujących elementach:
 • Nadawca – to osoba lub źródło, która inicjuje komunikację, mając do przekazania pewne informacje, pomysły, myśli lub uczucia.
 • Kodowanie – proces, w którym nadawca przekształca swoje myśli lub informacje na komunikat, który może być przekazany za pomocą określonego medium, na przykład słowa, gesty, pismo lub obrazy.
 • Komunikat – to wiadomość lub treść, która jest wynikiem kodowania i jest przekazywana do odbiorcy.
 • Medium – środek lub kanał, za pomocą którego komunikat jest przekazywany, na przykład rozmowa twarzą w twarz, telefon, e-mail, czy gazeta.
 • Odbiorca – osoba lub grupa, która odbiera przekazywany komunikat i próbuje zrozumieć jego treść.
 • Dekodowanie – proces, w którym odbiorca interpretuje otrzymany komunikat, próbując zrozumieć jego znaczenie.
 • Odpowiedź – reakcja odbiorcy na komunikat, która może mieć formę słowną, niewerbalną lub inną.
 • Kontekst – to otoczenie lub okoliczności, w których odbywa się komunikacja i które mogą wpływać na sposób interpretacji komunikatu.
Poznanie elementów procesu komunikacji pomaga nam w bardziej efektywnym porozumiewaniu się. Świadomość nadawcy i odbiorcy, medium, kodowania i dekodowania, oraz kontekstu pozwala na lepsze dostosowanie przekazu do potrzeb i oczekiwań odbiorcy. Wiedza na temat tego jak od podstaw wygląda proces komunikacji, może nam również umożliwić budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

SŁUCHAJ UWAŻNIE, MÓW JASNO! – KLUCZ DO EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Obecnie umiejętność efektywnej i sprawnej komunikacji jest kluczowa. Bez względu na to, czy prowadzisz rozmowę z przyjacielem, kolegą z pracy, czy klientem, sposób, w jaki się porozumiewasz, może znacząco wpłynąć na budowanie relacji oraz efektywność tej rozmowy.
Warto więc zrozumieć, jakie elementy stanowią o sukcesie komunikacji i jakie strategie możemy zastosować, by stać się lepszymi mówcami. Poniżej przyjrzymy się kilku kluczowym aspektom jej doskonalenia, które pomogą nam osiągać lepsze wyniki w różnych obszarach życia.
Klucz do efektywnej komunikacji
 • Naucz się słuchać – słuchanie uważne i aktywne jest kluczowym elementem efektywnej komunikacji. Pozwala zrozumieć perspektywę drugiej osoby, jej potrzeby i oczekiwania. Kiedy słuchamy, budujemy więź i pokazujemy szacunek wobec rozmówcy.
 • Dopasuj komunikację do osoby – każda osoba jest inna, ma różne preferencje i style komunikacji. Dostosowanie swojego przekazu do potrzeb rozmówcy sprawia, że komunikacja jest bardziej efektywna i przyjemna dla obu stron.
 • Pamiętaj o mowie ciała – mowa ciała jest ważnym elementem komunikacji niewerbalnej. Nasze gesty, wyraz twarzy i postawa mogą przekazywać wiele informacji, które uzupełniają nasze słowa. Dbając o spójność między werbalną i niewerbalną komunikacją, jesteśmy bardziej klarowni i autentyczni.
 • Stosuj prosty język – unikaj skomplikowanego języka i specjalistycznych terminów, jeśli nie są one zrozumiałe dla twojego rozmówcy. Prosty język ułatwia zrozumienie przekazu i eliminuje potencjalne nieporozumienia.
 • Zadawaj pytania – pytania są narzędziem do pogłębiania rozmowy i zrozumienia potrzeb rozmówcy. Pozwalają też pokazać zainteresowanie drugą osobą i jej perspektywą.
 • Używaj parafrazy – parafrazowanie polega na powtarzaniu słów lub treści w inny sposób, co pomaga potwierdzić zrozumienie oraz pokazuje, że jesteśmy zaangażowani w rozmowę. To również pomaga wyjaśnić ewentualne niejasności.
 • Nie przerywaj! – przerwanie rozmówcy może być niegrzeczne i prowadzić do przerwania przekazu. Pozwól rozmówcy dokończyć myśl, a następnie zareaguj na to, co zostało powiedziane.
 • Nie oceniaj! – unikaj wydawania osądów lub krytyki w trakcie rozmowy. To może zniechęcać rozmówcę do otwartej i szczerej komunikacji. Zamiast tego staraj się mówić o faktach, których nie można podważyć.
Klucz do nawiązywania relacji

Czym się różni komunikat typu Ja od komunikatu typu Ty?

Kolejnym z ważnych aspektów skutecznej komunikacji jest wybór właściwego sposobu przekazywania informacji. Okazuje się, że komunikat typu "Ja" jest znacznie bardziej efektywny niż komunikat typu "Ty".
 • Komunikat typu "Ja", skupiamy się na wyrażaniu swoich uczuć, myśli i potrzeb. Przykładem takiej formy komunikacji może być zdanie: "Czułem się zaniepokojony, kiedy nie otrzymałem odpowiedzi na moją wiadomość." W ten sposób wyrażamy swoje emocje i informujemy drugą osobę o tym, co nas niepokoi.
 • Komunikat typu "Ty" polega na oskarżaniu lub ocenianiu drugiej osoby. Przykładem może być zdanie: "Ty zawsze ignorujesz moje wiadomości." Tego rodzaju komunikat może prowadzić do konfliktów i obrony ze strony drugiej osoby.
Korzystanie z komunikatu typu "Ja" sprzyja budowaniu lepszych relacji, poprawia zrozumienie między rozmówcami i pomaga unikać nieporozumień. To prosty, ale skuteczny sposób na doskonalenie naszych umiejętności komunikacyjnych.
Klucz do nawiązywania relacji
Fundamenty relacji biznesowych

Budowanie pozytywnych relacji z klientem z Pozytywnym Networkingiem!

Nasz rozwój osobisty jest nieuchronnie związany z doszkalaniem umiejętności komunikacyjnych. Poprzez budowanie trwałych relacji z klientami, możemy nie tylko zwiększyć naszą skuteczność zawodową, ale także osiągnąć długotrwałe sukcesy w biznesie. Odpowiednie narzędzia budowania relacji z klientem to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno nam, jak i naszym usługobiorcom, ponieważ dobre kontakty budowane na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu stanowią solidne fundamenty sukcesu biznesowego.

 

Jeśli szukasz dodatkowych narzędzi, wsparcia i inspiracji w doskonaleniu swojej komunikacji, zachęcamy do skorzystania z usług Pozytywnego Marketingu. Nasza platforma oferuje bogatą bazę wiedzy, narzędzia oraz możliwość nawiązywania cennych kontaktów w środowisku biznesowym. Rozwiń swój potencjał razem z nami i osiągnij sukces w świecie biznesu oraz networkingu!